Workshops

Workshops

Je kan je kind inschrijven voor een lessenreeks van 10 lessen. Het aantal kinderen is beperkt zodat we gedurende de activiteit voldoende aandacht kunnen schenken aan de talenten en mogelijkheden van ieder kind.

Gedurende de lessenreeks doen we tal van creatieve activiteiten; we knutselen, frutselen en prutselen in een leuke en aangename sfeer waar iedereen zichzelf kan zijn. Hierbij staat het creatieve proces centraal. We zijn bezig met onze handen en ontdekken wat we allemaal kunnen. We werken met verf, klei, papier… Naast het beeldende hebben we ook oog voor de andere muzische aspecten. Dans en muziek komen ook aan bod tijdens de lessenreeks.

Workshop 1

Creatief / knutselen
Thema: Onderwaterwereld

€80

2de en 3de kleuterklas, 1ste, 2de en 3de leerjaar

Workshop 2

Alles op muziek
Thema: Bewegen, dansen en spelletjes op muziek

€80

1ste, 2de en 3de kleuterklas, 1ste, 2de en 3de leerjaar