Workshops

Workshops

Je kan je kind inschrijven voor een lessenreeks van 10 lessen. Het aantal kinderen is beperkt zodat we gedurende de activiteit voldoende aandacht kunnen schenken aan de talenten en mogelijkheden van ieder kind.

Gedurende de lessenreeks doen we tal van creatieve activiteiten; we knutselen, frutselen en prutselen in een leuke en aangename sfeer waar iedereen zichzelf kan zijn. Hierbij staat het creatieve proces centraal. We zijn bezig met onze handen en ontdekken wat we allemaal kunnen. We werken met verf, klei, papier… Naast het beeldende hebben we ook oog voor de andere muzische aspecten. Dans en muziek komen ook aan bod tijdens de lessenreeks.

Workshop 1

Creatief knutselen
Thema: Terug naar school

€80

1ste, 2de, 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar

Workshop 2

Knutselen, bewegen en koken
Thema: Wij worden superhelden

€80

1ste, 2de en 3de kleuterklas